• Là loại bông đực sản xuất từ 100% bông tự nhiên
  • Sản xuất tại Đức
  • Là thương hiệu đã có mặt trong các siêu thị lớn tại Châu Âu.