Cuộn dày, túi mỏng mà dai hàng cao cấp, trực tiếp đựng thức ăn nên các chị e yên tâm về chất lượng; Túi đựng thực phẩm tự hủy sinh học, an toàn tuyệt đối…