Màng nhôm bọc thực phẩm Kojin được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, màng nhôm bọc thực phẩm có tác dụng bảo vệ thực phẩm cũng như các công dụng nổi bật khác. Ngoài ra, Màng nhôm bọc thực phẩm Kojin 18inch x 12ft chuyên dùng cho gia đình