(Sitá Olive Pomace Oil 250ml)
Dầu oliu nguyên chất Kojin nhãn hiệu Sitá Ý – chai 250ml

  • Sản phẩm được đóng chai tiện dụng
  • Giúp bữa ăn gia đình thêm hấp dẫn
  • Thành phần nguyên liệu an toàn