class="ie9 loading-site no-js"> Túi Rác Màu, Bịch Rác Tự Huỷ - Kōjin Việt Nam

  • Bị phân hủy hoàn toàn thành CO2, H2O và các sinh khối có lợi cho môi trường.
  • Túi có độ dày và màng dai, hạn chế tình trạng rách túi khi sử dụng.
  • Đáy túi thiết kế chắc chắn, chống rò rỉ nước, kín mùi.