• Thành phần: Alumium
  • Kích thước: 45cm x 16.5
  • Tiện lợi khi sử dụng