• Thành phần: Alumium
  • Kích thước: 45cm x 230m
  • Tiện lợi khi sử dụng