• Thành phần: Alumium
  • Kích thước: 30cm x 100m
  • Tiện lợi khi sử dụng