class="ie9 loading-site no-js"> [Tổng Thầu] - Màng nhôm bọc thực phẩm 30cm x 100m Terasu

  • Thành phần: Alumium
  • Kích thước: 30cm x 100m
  • Tiện lợi khi sử dụng